Våre referansekunder

Ansatte

ca. 220

Adresse

7260 Sistranda , Frøya

Leverte tjenester

Sharepoint, Office 365, MS server, klienter, trådløst AP og nettverk\serverdrift om bord i båter

Ansatte

ca. 50

Adresse

7241 Ansnes, Hitra Fiskerihavn

Leverte tjenester

Office 365, MS server, PC og nettverk

Ansatte

ca. 20

Adresse

7093 Tiller, Kvenildmyra 6

Tjenester

ASP server løsning

Ansatte

ca. 25

Adresse

7240 Hitra, Sentrumsgata 10

Tjenester

Asp server løsning, PC og nettverk ombord i båter